Kamerainställningar

Det är viktigt att kontrollera kamerans skick och inställningar i god tid innan en sändning. Om kameran inte använts på en längre tid kan batteriet ha laddats ur. Kameran återgår då till fabriksinställningar. Vi rekommenderar därför att du regelbundet kontrollerar kamerautrustningens skick och inställningar.

 

Börja alltid med att:

• Kontrollera om HDMI-kabeln är hel. Titta och känn på den för att hitta eventuella skador.

Du kan också koppla in kamera till en TV för att se om du får bild där.

• Kontrollera att HDMI-kabeln sitter i rätt port. De flesta kameramodeller har två HDMI-portar.

Den ena är för ingående data (IN) och den andra är för utgående data (OUT). HDMI-kabeln

skall sitta i porten märkt "HDMI OUT".

• Kontrollera att kamerans AC-adaptern är korrekt inkopplad. Alternativt, om du endast

använder batteri (rekommenderas ej), kontrollera att batteriet är fulladdat.

 

Grundinställningar - Jag får ingen bild från kameran

Börja med att kontroller att kameran är inställd på rätt upplösning:

• Tryck på “Menu” på kamerans LCD-skärm

• Tryck på ”Setup” och använd pilarna för att navigera till ”HDMI Resolution”

• Tryck på "HDMI Resolution"

• Välj "720p" eller “720p/576p” (kan skilja mellan kameramodeller)

• Avsluta med "OK"

Kontrollera sedan att kameran är inställd på filmläge:

• Tryck på "Menu" på kamerans LCD-skärm

• Tryck på "Shooting Mode"

• Välj "Movie"

På vissa kameramodeller (gäller ej HDR-PJ810) behöver man även kontrollera bildinställningar:

• Tryck på "Menu" på kamerans LCD-skärm

• Tryck på "Image Quality/Size"

• Inställningen "REC Mode" ska stå på "High Quality"

• Inställningen "HD/MP4/STD Setting" ska stå på "HD Quality"

 

Andra kameraproblem

En video visas istället för kamerabilden - Stäng av demo-läge:

• Tryck på “Menu” på kamerans LCD-skärm

• Tryck på “Setup” och använd pilarna för att navigera till "Demo Mode"

• Tryck på "Demo Mode"

• Välj “Off”

• Avsluta med "OK"

 

Bilden är för ljus eller för mörk - Slå på automatisk vitbalans:

• Tryck på "Menu" på kamerans LCD-skärm

• Tryck på ”Camera/Mic”

• Tryck på ”White Balance”

• Välj ”WB/Auto”

• Avsluta med ”OK”

 

Bilden är oskarp - Slå på automatisk fokus.

• Tryck på "Menu” på kameras LCD-skärm

• Tryck på ”Camera/Mic” och använd pilarna för att navigera till ”Focus”

• Tryck på "Focus"

• Välj "Auto"

• Avsluta med "OK"

 

Pip-ljud i sändningen - Stäng av funktionen "Beep".

• Tryck på “Menu” på kamerans LCD-skärm

• Tryck på “Setup” och använd pilarna för att navigera till ”Beep”

• Välj “Off”

• Avsluta med "OK"

 

Bilden är oskarp och en vit fyrkant följer ansikten i bild - Stäng av automatisk

ansiktsigenkänning:

• Tryck på “Menu” på kamerans LCD-skärm

• Tryck på “Camera/Mic” och använd pilarna för att navigera till ”Face Detection”

• Välj “Off”

• Avsluta med "OK"

 

Ett rutnät täcker kamerabilden

Funktionen ”Grid Line” eller ”Guide Frame” (namnet varierar mellan kameramodeller) är aktiverat.

Detta kan stängas av från fjärrkontrollen (handtaget) på kamerastativet genom att trycka på knappen

med samma namn.